Đi và Yêu - Cajon cover by Đạt Bầu

  04/08/2017

Cajon sử dụng trong Clip: https://hippocajon.com/hcp01 Cymbal Victoria: https://hippocajon.com/cymbal Chân Cymbal Stand: https://hippocajon.com/chan-cymbal ---------------------------------------------------------------------------------

Yêu 5 - Cajon cover

  08/05/2017

Một bài hát đang HOT trên bảng xếp hàng Trống sử dụng trong clip: HCP01 https://hippocajon.com/hcp01