Đổi trả sản phẩm

  23/10/2016

Quý khách được đổi cùng loại sản phẩm trong 3 ngày kể từ ngày mua trống với điều kiện sản phẩm giữ nguyên hình dạng ban đầu. 

Quý khách có thể đổi cùng loại sản phẩm hoặc các sản phẩm có giá cao hơn và bù vào phần giá chênh lệch.

Xin cảm ơn Quý Khách hàng!

Mọi thông tin xin liên hệ Hotline: 016772402138

Bình luận