KHÓA HỌC TRỐNG CAJON CƠ BẢN

  22/06/2016

Bạn chưa từng tập Cajon, bạn cảm thấy mình không có năng khiếu âm nhạc và băn khoăn không biết Cajon có dành cho mình không??? Câu trả lời là cajon dành cho tất cả mọi người, nó không đòi hỏi bạn phải biết những kiến thức cao siêu về nhạc lý hay mộ